תפריט קבוצות

Menu For Groups

10 kinds of Salads

St. Peter Fish

Chicken Breast

Kabab

Mix Grill

Pitta Bread

French Fries OR Rice

Cold Water

Desert

Coffee

Price – 13  $

להזמין תפריט קבוצות